Общи условия

Условия за използване на услугите, достъпни през уебсайт – www.portamentocontest.com

Oписаните условия уреждат общите правила за ползване на portamentocontest.com (Уебсайта).
Уебсайтът се управлява от Портaманто Контест ЕООД с ЕИК 206947894 (Оператор). При необходимост можете да се свържете с нас посредством имейл адреса ни –  info@portamentocontest.com
С всяко ползване на ресурсите на Уебсайта, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съгласяват с настоящите общи условия. В противен случай, следва да се въздържат от използването на Уебсайта.

 1. Интелектуална собственост
 • Всички права върху интелектуалната собственост по отношение на информационните ресурси и съдържанието на Уебсайта се упражняват от Оператора. Същите са защитени от Закона за авторското право и сродните му права и всяко използване на съдържание от Уебсайта без съгласието на Оператора е нарушение на закона.
 • При копиране или възпроизвеждане на информация, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Оператора, Операторът има правото да претендира обезщетение.
 1. Ограничаване на отговорността
 • Операторът предприема необходимите мерки, за да поддържа съдържанието на Уебсайта актуално, но не носи отговорност за действителната актуалност на същото. Във връзка с това Операторът не носи отговорност за вреди, в това число преки и косвени вреди, включително пропуснати ползи, които ПОТРЕБИТЕЛ на Уебсайта би понесъл при каквито и да е обстоятелства, свързани с публикуваното съдържание на Уебсайта и достъпа до същия.
 • Използвайки Уебсайта, потребителите поемат всички рискове, свързани с това, включително всеки риск за крайни потребителски устройства, софтуер или данни на потребителите.
 • В съдържанието на Уебсайта е възможно да се съдържат препратки към съдържание, позиционирано извън същия. Операторът няма контрол върху същото и не носи отговорност за последиците от активиране на препратки, водещи извън Уебсайта.

Операторът не носи отговорност за злонамерени действия от страна на трети лица, обект на които би могъл да стане ПОТРЕБИТЕЛЯ, при използване на Уебсайта. ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва Уебсайта на своя отговорност.

 1. Използване на уебсайта
 • Доколкото Операторът е предвидил възможност за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ да качват съдържание в Уебсайта, същите следва да не качват противоречащо на морала съдържание.
 • ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следва да използват Уебсайта добросъвестно, в това число да не предприемат злонамерени действия, които да могат да се отразят на достъпността на съдържанието за трети лица или използването на Уебсайта изобщо.
 1. Защита на личните данни
 • Приемайки посочените общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява за доброволно предоставените лични данни, да бъдат обработвани от Уебсайта.
 1. Други
 • Операторът запазва правото си да изменя настоящите общи условия по свое усмотрение, като във всеки един момент актуалните условия за ползване на Уебсайта ще бъдат публикувани на същия.
 • Дизайнът и технологията на Уебсайта могат да бъдат променяни без предварително известяване.

 

 

 

Тези общи условия са изготвени с помощта на https://obshti-uslovia.cоm